Windykacja

Pozasądowe zakończenie konfliktu, np. co do nieuregulowanej płatności, jest zawsze korzystnym rozwiązaniem i to nie tylko dla wierzyciela, lecz również dla dłużnika. W takim bowiem przypadku wierzyciel szybciej odzyskuje swą należność oraz nie musi ponosić kosztów sądowych związanych z wytoczeniem powództwa, które mimo iż są zwracane przez dłużnika w przypadku...

More
  • 1 listopada 2022